Bustader under regulering og planlegging på Ose i Ørsta

Vi har kome eit godt stykke på veg med regulering og planlegginga på vårt prosjekt på Ose i Ørsta. For å få gode og heilskaplege løysingar i området har vi sendt ut ny førehandshøyring  til offentlige instansar og nabolag.

To løysingar er laga som alternativ til trafikale løysingar:

Vår prosjektutviklar og arkitekt Jon Randen har starta å teikne og utvikle bustadkonsept som vi skal bygge på området. Ein vil her kunne tilby rimelege bustadar i mange forskjellige typar og storleikar.

Vi har som mål å vere ferdige med planlegginga i 2019 slik at ein kan starte bygginga av fine nye leilegheiter i Ørsta sentrum  i 2020

DJI_0150.JPG