Kvalitet frå Fåvang Sag i Gudbrandsdalen

Når ein skal byggje hus er det viktig å ha gode materiale frå innerst til ytterst. For å sikre god kvalitet så kjøper Mesterhus Sunnmøre kledning og trelast frå Gudbrandsdalens største sagbruk, Fåvang Sag AS.

Fåvang.jpg

Trevirket derifrå kjem i stor grad frå sakteveksande kvalitetsskog frå Gudbrandsdalen.

F+Ñvang sag -  Barneh+Ñnd   Foto Tor Ivan Boine 8736.jpg

Vi kjøper bindingsverk som er såkalla pre-cut, som betyr at stendarar og bjelkar er ferdigkutta på lengder, og vi bygg så husa på tradisjonell måte på byggjeplass.

F+Ñvang sag -  07 serie langhuset  Foto Tor Ivan Boine 8718.jpg
F+Ñvang sag -  06 serie h+©vleriet  Foto Tor Ivan Boine 8168.jpg
Tømrar Jørn Ole Viddal i aksjon på ein byggjeplass med materiale frå Fåvang Sag AS

Tømrar Jørn Ole Viddal i aksjon på ein byggjeplass med materiale frå Fåvang Sag AS

Her er eksempler på våre ferdige hus med kledning frå Fåvang Sag AS

Her er eksempler på våre ferdige hus med kledning frå Fåvang Sag AS

Tømrer Prosjekt AS har høgaste rating!

Bisnode Norge

Bisnode Norge

AAA Soliditets anerkjente ratingsystem er eit kunnskapsbasert ekspertsystem som er laga for å få ei heilskapleg kredittvurdering av norske føretak. Dette føretaket har ein sterk økonomi, er veletablert og det er ikkje registrert betalingsmerknadar av betydning eller revisormerknadar på føretaket.

Når ein skal kjøpe bustad så bør ein tenke over kven ein kjøper med. Dette gjeld også for elektrikar, rørleggar og leverandørar som skal samarbeide med husleverandøren. Nokre entreprenørar og husleverandørar kan ha dårleg økonomi og difor kan det vere fint å vite kva ratingkode dei enkelte føretaka har. 

tabell.JPG

Tømrer Prosjekt AS, som er utbyggingsselskapet i Mesterhus Sunnmøre, har no fått ny ratingkode. Vi har no AAA-rating som er den høgaste soliditetsrankingen ein kan få. Vi er difor ein solid og sikker samarbeidspartnar for våre huskundar, underentreprenørar og leverandørar, og ein kan då vere sikre på at vi kan betale våre rekningar.

Capture2.JPG

Stor aktivitet i Holsekervegen i Ulsteinvik

1a.jpg

No er det stor aktivitet i vårt felt i Holsekervegen som ligg sentralt i Ulsteinvik. Ein del leilegheiter vil vere klar for overlevering allereie no i september.

2.jpg

I feltet er der totalt 40 nye bustader der alle vert levert nøkkelferdige med carport.
Uteområdet vert ferdig tilsådd og planta til. Elles vert der utstyrte leikeplassar, nedgrave avfallssystem og vegarealet vert asfaltert.

24 leilegheiter er allereie seld og prosjektleiar for feltet Geir Egil Rotevatn er fornøgd med framdrifta. Her er det kjekke kundar, og han er sikker på det vert ein flott plass å bu.

Geir Egil Rotevatn, prosjektleiar Mesterhus Sunnmøre

Geir Egil Rotevatn, prosjektleiar Mesterhus Sunnmøre

I Holsekervegen er det både entreprenørar, rørleggjarar, elektrikarar, flisleggjarar, murarar og tømrarar som er i sving. Her har vi samla nokre av dei for biletetaking utanfor ein av firemannsbustadene.

B.JPG
A.jpg

Om ein vil sikre seg bustad i feltet så må ein vere snar, for no er det ikkje så veldig mange ledige igjen.  

Elias Johann Aarset er vår nye lærling

1.JPG

Elias Johann Aarset (18) frå Ørsta er tilsett i Tømrer Service AS som lærling i tømrarfaget.
Han byrja hos oss no i august og startar si læretid med å bygge ein tomannsbustad i Krikebøvegen i Volda ilag med fagmann Henning Helle.
Det er viktig med rekruttering og vi er glade for å ha fått Elias med på laget.
Vi ser fram mot ei god læretid, med fagbrev i 2019.

2.JPG

Sponsa VTI-fotball med "MESTERHUSET"

Mesterhus Sunnmøre er ein aktiv støttespelar og sponsor i lokalsamfunnet. Vi støttar mange lag og organisasjonar med spesielt fokus på barneidrett.
Når VTI-fotball og den populære fotballfritidsordninga trengte meir plass, så var vi så heldige at vi fekk hjelpe fotballgruppa med å bygge nytt hus/tilbygg til dei.

På dette tilbygget til VTI-fotball stod vi for teikning, prosjektertering, byggesøking, samt at vi stilte med prosjekt- og byggjeleiar på tiltaket gratis. Vi ordna det også slik at fotballgruppa fekk kjøpe det meste av byggevarene direkte frå produsent til innkjøpspris og dei fekk handverkstenester på bygget til kostpris.
Slik sponsa vi VTI-huset, som fekk det passande namnet «MESTERHUSET».
 

Her er glade og spreke deltakarar i Tines fotballskule 2017 framfor Mesterhuset. Foto: Solveig Storeide.

Her er glade og spreke deltakarar i Tines fotballskule 2017 framfor Mesterhuset. Foto: Solveig Storeide.

Mesterhus Sunnmøre synes det er kjekt å kunne støtte lag og organisasjonar, og å gi ei hjelpande hand til lokalsamfunnet.
Vi ønskjer VTI-fotball lykke til med det nye Mesterhuset!

Kontrakt med Ulstein Eigedomsselskap

Tømrer Service AS har skrive kontrakt med Ulstein Eigedomsselskap på bygging av ROP bustader (omsorgsbustader) i Ulsteinvik sentrum.

Illustrasjon

Illustrasjon

Dagleg leiar Henning Heltne er glad for å skrive kontrakt med Ulstein Eigedomsselskap og ser fram til eit godt samarbeid og eit flott byggjeprosjekt. Arbeidet startar til hausten.

Henning Heltne, dagleg leiar i Tømrer Service AS

Henning Heltne, dagleg leiar i Tømrer Service AS

Jon Randen, som er tilsett som ingeniør/designar i Tømrer Service AS, har teikna og utforma eit flott bygg. Løysingane blei godt likt av tiltakshavar, og når vi samtidig var billigast i anbodskonkurransen så vart vår løysing og tilbod valt. 

Jon Randen, ingeniør/designar i Tømrer Service AS

Jon Randen, ingeniør/designar i Tømrer Service AS

«Eg synes det er kjekt å vinne ein anbodskonkurranse og at designen blei godt mottatt. Det er veldig spanande å få vere med på prosessen til denne type bygg, samt det at ein kan dra nytte frå erfaring frå ROP bustadene som vi bygg i Volda», seier Randen.

Illustrasjon

Illustrasjon

Illustrasjon

Illustrasjon

Situasjonsplan

Situasjonsplan

Vinnaren av vår konkurranse vart Gunni Marie Skare!

Vi har hatt ein konkurranse på Facebook-sida vår der ein kunne vinne anten ein Weber Q-3000 gassgrill eller ein Festool TXS 10,8 drill.

Det var 300 som deltok i konkurransen og vi hadde trekning 19. juni. Gunni vart den heldige vinnaren, og ho ønska seg grill.

Gunni Marie Skare (tv) fekk overlevert den nye grillen frå Alice Ødegård Rotevatn, adm.leiar i Mesterhus Sunnmøre.

Gunni Marie Skare (tv) fekk overlevert den nye grillen frå Alice Ødegård Rotevatn, adm.leiar i Mesterhus Sunnmøre.

Gunni valte å gi premien til mor si i gåve, og Anita Engelsen var overraska og glad for sin nye grill! Akkurat i tide til jonsokfeiring.

Gunni ilag med si fornøgde mor, Anita Engelsen.

Gunni ilag med si fornøgde mor, Anita Engelsen.

Vi gratulerer så mykje med premien!

Alice Ø. Rotevatn legg til at dette var ein kjekk konkurranse å halde, og at ein skal ikkje sjå vekk i frå at det vil bli fleire slike framover. Så det gjeld å følgje med på Facebook-sida vår.

Leilegheitene i Prestegata er ferdige!

No er ventetida over for kundane som har kjøpt seg leilegheiter i Prestegata på Rotset i Volda! Frå og med i dag og i løpet av neste veke vil alle 18 leilegheitene bli overlevert og kundane kan flytte inn i sine nye bustader. 

Vi har vore inne i nokre av leilegheitene og teke bilete, og vi ønskjer å vise kor flott det har blitt! 

Vi gratulerer samtidig alle våre kundar med nye bustader! 

"Kortreist hus" - Lokal verdiskaping

Mesterhus Sunnmøre har som målsetjing å bidra mest mogleg til lokal verdiskaping. Vi brukar ikkje material, utstyr og element som kjem langvegs frå.

Vi bygg «kortreiste hus» og brukar difor i stor grad berre norske produsentar/leverandørar. Aller helst likar vi å bruke lokale produsentar, handverksbedrifter og leverandørar.
Dette gir miljøgevinst, mange gode lokale arbeidsplassar, samt bedrifter og arbeidstakarar som betalar skatt til kommunane på Søre Sunnmøre.
Vi vil i tida framover fokusere enno sterkare på å bruke lokale leverandørar og produsentar av varer og tenester med lokalt eigarskap på våre hus.

Nokre gode lokale leverandørar;

Vartdal Plastindustri AS i Ørsta;        Leverandør av alle grunnmurar og isolasjon
Grøvik Verk AS i Ørsta;                      Leverandør av takrenner
Norgesvinduet Bjørlo AS på Eid:       Leverandør av vindauge og dører.
Pretre AS på Stryn:                            Leverandør av takstolar og bjelkelag.
Bygg1 AS i Ørsta:                               Leverandør av dører
Hagen AS på Stryn:                            Leverandørar av trapper.
Hygge Design AS:                               Leverandør av kjøkken, bad og garderobar.
Ørsta Vedlikehald AS:                        Leverandør av beslag.

 

Isakgarden byggjefelt, midt i Hareid sentrum

DJI_0026_1.jpg

Isakgarden byggjefelt midt i Hareid sentrum, er eit av Mesterhus Sunnmøre sine nye prosjekt. Feltet ligg solrikt til og alle husa blir vende mot sør-vest. Her skal Mesterhus Sunnmøre byggje rundt 40 bustader i løpet av dei komande åra. 

Flyfoto Hareid sentrum, byggjefelt merka raudt.

Flyfoto Hareid sentrum, byggjefelt merka raudt.

Vi har starta opp med bygging av vegar og det tekniske anlegget i feltet, og startar no opp med tomte- og betongarbeid på dei første husa. 

I feltet er der hus og leilegheiter for sal. Frå lettstelte leilegheiter på 75m2 med 2 soverom, til store familieleilegheiter på 150 m2. 

Klikk på bileta for å gå rett til annonsen på finn.

Tomannsbustad

Tomannsbustad

STOR TOMANNSBUSTAD

STOR TOMANNSBUSTAD

REKKEHUS

REKKEHUS

2 stk firemannsbustader

2 stk firemannsbustader

Mesterhus Sunnmøre gjer husdraumen din billegare

Det nye husmagasinet til Mesterhus er lansert, og i samband med det har Mesterhus Sunnmøre gjort endringar i kalkulasjon og prislister på husa i magasinet.
Vi går MOT straumen og set NED prisen på våre hus med mellom 5 og 12 %.

Dette er eit av våre mest populære hus med ein forbetra pris på 11%

Dette er eit av våre mest populære hus med ein forbetra pris på 11%

Hugs; prisen gjeld nøkkelferdige hus bygt på norske tradisjonar, med material og byggevare frå kjente norske leverandørar.

Ta kontakt med oss for ein hyggjeleg husprat, så kan vi hjelpe deg å realisere husdraumen din.

Bestill husmagasinet HER

 

Visning Nedre Hjelmeset

Vi er stolte av å få vise fram 3 ledige og innflyttingsklare leilegheiter på Nedre Hjelmeset.
Desse 3 leilegheitene høyrer til eit leilegheitskompleks med totalt 16 leilegheiter fordelt over to etasjar som vi har bygd i Herøy kommune.
Bustadene har høg standard og gode fasilitetar, som heis, carport, parkeringsplass, balkong/terrasse og felles uteområde/hage med platting og utebod. Alle leilegheitene har kvar sin tilhøyrande carport, samt ei bod kvar i eit felles bodrom.
Vi har oppgradert kjøkkeninnreiingane på desse leilegheitene, slik at integrerte kvitevarer er inkludert i prisen. Elles er leilegheitene nøkkelferdig, dei er nyvaska og klare for innflytting.
Så ein kan rett og slett flytte inn so og sei med ein gong.
Les meir om leilegheitene og prosjektet på finn.no HER

Vi skal ha visning;
Torsdag 18. mai: kl. 17:00-18:00
Tysdag 23. mai:   kl. 17:00-18:00

Sjå gjerne vår visningsvideo: (Seksjon nr 3)
 

Sponsor for KFUM Volda Volleyball

Mesterhus Sunnmøre vil vere ein aktiv støttespelar og sponsor i lokalsamfunnet, og når vi vart spurt om å vere med som sponsor for KFUM Volda så var vi ikkje i tvil om at dette ville vi støtte.

Volda har ei tradisjonsrik historie for volleyball. KFUM Volda Volley er volleyballklubben i Volda, og dei stiller lag i alle aldersgrupper. Volda hevdar seg på nasjonalt nivå med alle aldersbestemte lag.
Forrige helg arrangerte Blindheim IL Volleyball den tradisjonelle Blindheimscupen, som er blitt Norges største volleyballcup.
Der kunne KFUM Volda gå sigrande ut med gull i gruppene GU17 og JU17, og med sølv i GU15.
Vi gratulerer!

Gullvinnarar JU17

Gullvinnarar JU17

Sølvvinnarar GU15

Sølvvinnarar GU15

Endeleg oppstart i Smiebakkane i Ørsta

No er det endeleg oppstart på vårt felt i Smiebakkane i Ørsta! 
Her har vi 12 stk nøkkelferdige tre- og fireromsleilegheiter for sal. (SJÅ SALSANNONSE HER) 

Illustrasjonsbilete

Bustadene vert bygt i eksisterande byggjefelt ved Dalevegen sentralt i Ørsta med kort avstand til butikkar, barnehagar og skular. 

Flyfoto frå www.sunnmorskart.no

På dette prosjektet er vi så heldige og fått hyra inn Flatnes Maskin AS til å utførte grunn- og terrengarbeidet. Dei er entreprenørar med lang og brei erfaring og er no kome godt i gang med arbeidet på tomta.

Ole Flatnes er ein dyktig maskinførar, og i gravemaskina har han installert ein GPS med digitale tomtegrenser og hus. Han kan slik sitje i gravemaskina og sjå på skjermen kor han skal grave. Arbeidet vert difor utført med presisjon til centimeteren. 

Ole Flatnes

Sentral godkjenning

Tømrer Service AS har fått innvilga fornying av sentral godkjenning.
 

Vi har sentral godkjenning i 12 godkjenningsområder, og godkjenninga gjeld både prosjektering, utføring og kontroll av byggetiltak. Sentral godkjenning er eit kvalitetsmerke, og betyr at firma har god utdanning, lang praksis, at ein har betalt sine skattar og avgifter, har ansvars- og yrkesskadeforsikring i orden samt er godkjend opplæringsbedrift for lærlingar.
Vi har eigne tilsette som teiknar og prosjekterer, alt i frå bustadblokker, fleirmannsbustader,  byggjefelt, til einebustader og spesialteikna einebustader etter kundeønskjer.

Vår eigen montør

I Tømrer Service AS har vi vår eigen montør. Truls Eidset er ein erfaren tømrar med godt humør, og arbeidsdagane hans går i å montere kjøkken-/bad-innreiingar, trapper, vedomnar, garderobeskap og garasjeportar. Når ein har eigen spesialist på desse områda så ser ein at det vert minimalt med feil eller manglar, for montøren kan då dette arbeidet til fingerspissane.

Truls Eidset

Truls Eidset

I 2016 monterte Truls over 50 kjøkken og bad i tillegg til ein god del trapper, omnar og garasjeportar. Det kan sjå ut som om han har nok å gjere også i 2017.

Nedanfor ser du nokre av innreiingane som han har montert. 

ROP bustader i Volda

Tømrer Service AS har fått i oppdrag frå Volda kommune å bygge ROP- (rus- og psykiatri) bustader på Rotset i Volda. Her skal det verte 7 bueiningar samt eit administrasjonsbygg. Einingane er fordelt på to bygg med felles uteareal imellom.

Prosjektleiar i Tømrer Service AS, Geir Egil Rotevatn, er nøgd med framgangen og synes dette er eit spanande prosjekt å leie

Geir Egil Rotevatn inspiserer arbeid og framdrift på byggjeplass.

Geir Egil Rotevatn inspiserer arbeid og framdrift på byggjeplass.

Vi er kome godt i gang, og teknisk anlegg på tomta vert utført av Volda Maskin AS.

Volda Byggservice AS er ferdig med betongarbeidet på boder og støttemur mot riksvegen, og er i gang med fundament til bustadene.

Mange er spent på korleis dette prosjektet vil bli sjåande ut. Vår arkitekt/ingeniør i Tømrer Service AS, Jon Randen, har laga ein liten illustrasjonsvideo i 3D som viser korleis prosjektet vil ta seg ut:

Det går radig framover, og ROP-bustadene skal overleverast i januar 2018.

Ein leverandør med fokus på god service, kvalitet og hygge!

Harald Engeset, dagleg leiar i Hygge Design AS

Harald Engeset, dagleg leiar i Hygge Design AS

Som utbyggjar av omlag 70 bustader i året så veit vi at når ein skal bestille kjøkken- eller badinnreiing til våre hus så er det viktig at alt stemmer og passar, både når det gjeld administrasjon og teknisk.
Mesterhus Sunnmøre har tidlegare brukt store, nasjonale leverandørar, men vi enda til slutt på den beste leverandøren, og den fann vi lokalt i Volda; Hygge Design AS. (Tidlegare Senator Kjøkken) Vi har i dei siste åra i stor grad berre brukt Hygge Design AS og er veldig fornøgd med det. 
Grunnen til at vi har valt dei som leverandør i våre hus er at dei leverer kvalitet og service i alle ledd, frå kundemøter med hyggjelege og løysingsorienterte konsulentar, levering til byggjeplass til rett tid, og med god kvalitet på sine produkt.

I mars i år endra dei namn frå Senator til Hygge Design AS. Dei forhandlar Nordsjø og Tvis kjøkken, har vore gjennom ei positiv utvikling siste åra og vart kåra til Norges forhandlar i 2016. Dei ønska å ha eit namn som skildrar dei best, og namnet dei har valt er sjølvforklarande. Hos dei er det ei rett hyggeleg stemning, både i lokalet med fine utstillingar i mangfald og god design, og med hyggelege konsulentar. Dei ønskjer å skape hygge i kundane sine heimar!

Lise Sande i kundemøte. Ho er ein av dei tre kjøkkenkonsulentane i Hygge Design AS

Lise Sande i kundemøte. Ho er ein av dei tre kjøkkenkonsulentane i Hygge Design AS

Hos Hygge Design AS så kan du sjå kjøkkenet eller badet på skjerm ilag med konsulent medan du vel dine løysingar, og dei støttar opp om vårt slagord; «Det blir som avtalt!»

Godt i gang med grunnarbeidet i Krikebøvegen i Volda

Tomannsbustaden i Krikebøvegen vart raskt seld, og arbeidet med grunn og betong er difor kome godt i gang allereie.

To av våre tilsette som arbeider med mur, Alfredas Borkertas og Damian Grobouski, held no på med breivikblokkene ved innkøyrsle og med ringmurane på huset.
Dei gjer ein god innsats, og sjølv om det regnar og haglar på tvers er dei like blid.

Damian og Alfredas 

Damian og Alfredas 

Framdrifta er i god flyt, og reising av hus vil skje om kort tid. Men ein ser allereie godt korleis huset blir plassert i terrenget:

17. mars 2017

17. mars 2017

Prospektbilete (illustrasjon) 

Prospektbilete (illustrasjon) 

Det nærmar seg ferdigstilling i Øvretuna i Ørsta

Snikkarane som arbeidar med tomannsbustaden og dei to firemannsbustadene i Øvretuna i Ørsta er i full gang med innreiingsarbeid og ferdigstilling. Desse 10 einingane vart raskt selde, og kundane kan no sjå fram til overtaking i løpet av våren.  

Andrzej Gorczyca er godt i gang med balkongane på eine firemannsbustaden.

Andrzej Gorczyca er godt i gang med balkongane på eine firemannsbustaden.

Jørn Ole Viddal innreiar ei av leilegheitene i øvste etasje og monterer her veggplater. 

Jørn Ole Viddal innreiar ei av leilegheitene i øvste etasje og monterer her veggplater. 

Robin Urke held no på med å montere takplater i underetasjen. 

Robin Urke held no på med å montere takplater i underetasjen. 

Det er kjekt å følgje prosessen frå skisser og teikningar til ferdige hus:

Illustrasjonsbilete, Januar 2016

Illustrasjonsbilete, Januar 2016

Mars 2017

Mars 2017